nạp Age Of Z
UID Người Chơi
image
Chọn máy chủ
Tên nhân vật
Gói nạp
Chi tiết gói
Mã xác nhận

Tiếp tục
Age Of Z
Download

Hướng dẫn nạp Age Of Z
1. Khi nạp Vàng : Nhân đôi phần thưởng Vàng nhận được khi nạp lần đầu mỗi mức nạp.
Lưu ý: Nếu tài khoản đã nạp trên kênh In-app thì sẽ không được hưởng ưu đãi trên kênh nạp Website và ngược lại.
2. Thẻ Tháng là 30 ngày. Khi Thẻ Tháng chưa đến hạn, không thể mua tiếp Thẻ Tháng.
3. Khi nạp Gói Quà: Gói VTC Độc quyền – Vàng chỉ được mua duy nhất 1 lần. Gói VTC Độc quyền – Đặc biệt mua 1 lần/ngày.