nạp Audition
Chọn gói nạp
Vcoin x 8 + 50MB freedata(*)
Vcoin x 16 + 100MB freedata(*)
Vcoin x 40 + 200MB freedata(*)
Vcoin x 80 + 500MB freedata(**)
Vcoin x 160 + 1GB freedata(**)
* Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày nạp thẻ
** Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 sau khi nạp thẻ
Chọn gói nạp
Kim cương x 24 + 50MB freedata(*)
Kim cương x 48 + 100MB freedata(*)
Kim cương x 120 + 200MB freedata(*)
Kim cương x 240 + 500MB freedata(**)
Kim cương x 480 + 1GB freedata(**)
* Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày nạp thẻ
** Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 sau khi nạp thẻ
Audition
Download

Hòa mình cùng vũ điệu, âm nhạc, thời trang của game online số 1 Việt Nam. NHẢY AU và giao lưu, chém gió, kết bạn và cập nhật trào lưu THỜI TRANG, âm nhạc mới nhất tại New Audition