nạp Đột Kích
Chọn gói nạp

(Dành riêng cho thuê bao viettel)

Vcoin x 8 + 50MB freedata(*)
Vcoin x 16 + 100MB freedata(*)
Vcoin x 40 + 200MB freedata(*)
Vcoin x 80 + 500MB freedata(**)
Vcoin x 160 + 1GB freedata(**)
* Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày nạp thẻ
** Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 sau khi nạp thẻ
Đột Kích
Download

Đột Kích - Game bắn súng FPS hàng đầu Việt Nam.
Trang chủ: http://dotkich.vtcgame.vn
Fanpage: http://s.vtcgame.vn/fpdk
Group: http://s.vtcgame.vn/groupdk