nạp Heroes of Ages
UID Người Chơi
image
Chọn máy chủ
Tên nhân vật
Gói nạp
Mã xác nhận

Tiếp tục
Heroes of Ages
Download

Hướng dẫn nạp Heroes of Ages
1/ Khi nạp phiếu lần đầu: Lần đầu nạp các mốc sẽ được tặng 100% giá trị phiếu bằng kim cương .
2/ Khi nạp phiếu từ lần thứ 2 trở đi sẽ được tặng thêm như sau:
- Mốc 10.000 VNĐ: tặng 0 kim cương
- Mốc 20.000 VNĐ: tặng 0 kim cương
- Mốc 50.000 VNĐ: tặng 0 kim cương
- Mốc 100.000 VNĐ: tặng 13 kim cương
- Mốc 200.000 VNĐ: tặng 30 kim cương
- Mốc 300.000 VNĐ: tặng 45 kim cương
- Mốc 500.000 VNĐ: tặng 75 kim cương
- Mốc 1.000.000 VNĐ: tặng 150 kim cương
- Mốc 2.000.000 VNĐ: tặng 300 kim cương
- Mốc 5.000.000 VNĐ: tặng 750 kim cương
- Mốc 10.000.000 VNĐ: tặng 1500 kim cương
3/ Khi nhập thông tin ID nhân vật để nạp, vui lòng kiểm tra thật kỹ ID để tránh nạp sai tài khoản.