nạp LAPLACE M
UID Người Chơi
image

Mời kiểm tra lại UID để tránh nạp sai

Chọn máy chủ
Tên nhân vật
Gói nạp
image
Chi tiết gói
Mã xác nhận

Tiếp tục
LAPLACE M
Download

Hướng dẫn nạp Laplace M–Vùng Đất Gió
1. Khi nạp Ốc Màu: Nhân đôi phần thưởng Ốc Màu nhận được khi nạp lần đầu mỗi mức nạp.
Lưu ý: Nếu tài khoản đã nạp trên kênh In-app thì sẽ không được hưởng ưu đãi trên kênh nạp Website và ngược lại
2. Thẻ Tháng là 30 ngày. Khi Thẻ Tháng chưa đến hạn, không thể mua tiếp Thẻ Tháng.
3. Khi nạp Gói Quà: mỗi Gói quà chỉ được mua 1 lần. Nếu mua lại cùng 1 gói quà: chỉ nhận Ốc Màu, không thể nhận thêm vật phẩm.