nạp TOONDER
Account Name
image
Máy chủ
Tên nhân vật
Gói nạp
Chi tiết gói
Mã xác nhận

Tiếp tục
TOONDER
Download

Hướng dẫn nạp xu vào Toonder Comics: 1 . Nhập Account Name của tài khoản bạn muốn nạp vào. Lưu ý: Tên Tài khoản có thể tìm thấy ở Trang Của Tôi trên ứng dụng Toonder Comics, hoặc trong Trang Cá nhân trên web Toonder.vn. Di chuột vào icon info để xem hình ảnh miêu tả cách tìm Tên Tài khoản. 2. Chọn gói nạp mà bạn mong muốn. 3. Ấn ‘Tiếp tục’ để tiến hành mua gói nạp