nạp Sở Kiều Truyền Kỳ
Tên tài khoản
Chọn máy chủ
Gói nạp
Mã xác nhận
Tiếp tục
Sở Kiều Truyền Kỳ
Download

KHUYẾN MẠI THẺ NẠP LẦN ĐẦU:
1) Quà tặng ưu đãi đặc biệt:
+ Lần đầu nạp thẻ 50.000 VNĐ nhận ngay 500 KNB và kích hoạt thẻ tuần (ưu đãi x4/tuần).
+ Lần đầu nạp thẻ 100.000 VNĐ nhận ngay 1000 KNB và kích hoạt thẻ tháng (ưu đãi x8/tháng).
+ Lần đầu nạp thẻ 200.000 VNĐ nhận ngay 2000 KNB và kích hoạt quỹ trưởng thành, khi đạt cấp độ chỉ định sẽ nhận phần thưởng lên tới 11.800KNB. Chỉ được ưu đãi 1 lần duy nhất và không tích lũy nạp.
*Thẻ tháng, thẻ tuần, quỹ trưởng thành không áp dụng cho hình thức nạp SMS. 2) Vĩnh viễn x2 Các Mốc Nạp Đầu:
+ Tặng x2 tất cả các mệnh giá nạp đầu (Web, Google Play, Apple Store, SMS)..
Chú ý: Đối với các mệnh giá 50.000, 100.000, 200.000VNĐ sẽ kích hoạt quà tặng ưu đãi đặc biệt thay cho x2 nạp đầu.