Nạp thẻ VTC Game

  • - Tặng thêm 10% Bpoint cho mỗi lần nạp của các kênh thanh toán:
  • + Chuyển khoản ngân hàng
  • + Ví điện tử VTC Pay
  • + Ngân hàng nội địa

  • - Khuyến mãi Bticket khi nạp lần đầu các gói (không áp dụng cho Gói vật phẩm)
    - Cứ nạp 10000 nhận 3 Kinh Phí Mở Rộng (không áp dụng cho Gói vật phẩm)
    - Cần duy trì trạng thái đăng nhập khi khi thanh toán để có thể nhìn thấy tài nguyên nhận được