Hướng dẫn nạp Vcoin qua hình thức " Chuyển khoản ngân hàng"

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn chọn mục “Nạp Vcoin” hoặc chọn mục Game muốn nạp theo nhu cầu
 • Màn hình chỉ dẫn chọn mục “Nạp Vcoin”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng Vcoin cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Vcoin)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Vcoin cho tài khoản

  Bước 2: Sau khi ấn chọn “Nạp Vcoin” -> Chọn “Chuyển khoản ngân hàng” -> Có 2 cách để lựa chọn hình thức nạp Vcoin này

  - Cách 1: Bạn chọn hình thức thanh toán theo danh sách hàng ngang có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng ngang

  - Cách 2: Bạn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng dọc có có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo hàng dọc

  Bước 3: Sau khi thực hiện 1 trong 2 cách trên để chọn hình thức thanh toán “Chuyển khoản ngân hàng” -> Nhập các nội dung yêu cầu (những mục có dấu “*” bắt buộc phải nhập thông tin), nếu đã đăng nhập TK VTC ID hệ thống sẽ tự động điền phần thông tin Tài khoản, người dùng chỉ cần nhập các thông tin còn lại -> Kiểm tra lại số tiền cần thanh toán -> Ấn “thanh toán/hủy”

  Màn hình mô tả sau khi chọn hình thức thanh toán “Chuyển khoản ngân hàng” và thứ tự các bước thực hiện thanh toán

  Bước 4: Kiểm tra xác nhận giao dịch trong 5s hoặc kích ngay vào mục “Tiếp tục” -> Hệ thống tự động chuyển sang bước tiếp theo

  Màn hình mô tả thông báo xác nhận thông tin

  Bước 5: Đăng nhập app Internetbanking trên thiết bị di động -> Quét mã QR để thực hiện thanh toán

  Màn hình mã QR Code để quét thanh toán

  Bước 6: Kết quả giao dịch (Phụ thuộc vào kết quả thực hiện của người dùng, kết quả giao dịch sẽ hiển thị thông tin Thành công/Thất bại)

Hướng dẫn nạp Vcoin qua hình thức "Từ thẻ Vcoin"

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn chọn mục “Nạp Vcoin” hoặc chọn mục Game muốn nạp theo nhu cầu
 • Màn hình chỉ dẫn chọn mục “Nạp Vcoin”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng Vcoin cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Vcoin)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Vcoin cho tài khoản

  Bước 2: Sau khi ấn chọn “Nạp Vcoin” -> Chọn “Từ thẻ Vcoin” -> Có 2 cách để lựa chọn hình thức nạp Vcoin này

  - Cách 1: Bạn chọn hình thức thanh toán theo danh sách hàng ngang có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng ngang

  - Cách 2: Bạn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng dọc có có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo hàng dọc

  Bước 3: Sau khi thực hiện 1 trong 2 cách trên để chọn hình thức thanh toán “Từ thẻ Vcoin”-> Nhập các nội dung yêu cầu (những mục có dấu “*” bắt buộc phải nhập thông tin), nếu đã đăng nhập tài khoản VTC Game hệ thống sẽ tự đông nhập phần thông tin Tài khoản, người dùng chỉ cần nhập các thông tin còn lại -> Ấn “thanh toán/hủy”

  Màn hình mô tả thứ tự các bước thanh toán “Từ thẻ Vcoin”

  Bước 4: Xác nhận giao dịch và xem kết quả giao dịch.

Hướng dẫn nạp Vcoin qua hình thức “Ví điện tử”

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn chọn mục “Nạp Vcoin” hoặc chọn mục Game muốn nạp theo nhu cầu
 • Màn hình chỉ dẫn chọn mục “Nạp Vcoin”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng Vcoin cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Vcoin)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Vcoin cho tài khoản

  Bước 2: Sau khi ấn chọn “Nạp Vcoin” -> Chọn “ Ví điện tử” -> Có 2 cách để lựa chọn hình thức nạp Vcoin này

  - Cách 1: Bạn chọn hình thức thanh toán theo danh sách hàng ngang có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng ngang

  - Cách 2: Bạn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng dọc có có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo hàng dọc

  Bước 3: Sau khi thực hiện 1 trong 2 cách trên để chọn hình thức thanh toán “Ví điện tử” -> Chọn loại Ví thanh toán -> Nhập các nội dung yêu cầu (những mục có dấu “*” bắt buộc phải nhập Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng dọc thông tin), nếu đã đăng nhập tài khoản VTC Game hệ thống sẽ tự động nhập phần thông tin Tài khoản, người dùng chỉ cần nhập các thông tin còn lại -> Kiểm tra lại số tiền cần thanh toán -> Ấn “Thanh toán/Hủy”

  Màn hình mô tả sau khi chọn hình thức thanh toán “Ví điện tử” và thứ tự các bước thực hiện thanh toán

  Bước 4: Sau khi ấn “Thanh toán”, tùy từng Ví hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản Ví hoặc truy cập trực tiếp vào app Ví trên thiết bị di động để quét mã QR hoàn tất thanh toán (mỗi ví sẽ có hướng dẫn chi tiết để thực hiện thanh toán).

  Màn hình mô tả các thông tin đăng nhập tài khoản Ví VTC Pay để xác nhận tài khoản tiến hành thanh toán giao dịch

  Màn hình mô tả mã QR khi chọn Ví Momo quét để thanh toán

  Bước 5: Kết quả giao dịch (Phụ thuộc vào kết quả thực hiện của người dùng và kết quả giao dịch sẽ hiển thị thông tin Thành công/Thất bại).

Hướng dẫn nạp Vcoin qua hình thức “Ngân hàng/Thẻ quốc tế”

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn chọn mục “Nạp Vcoin” hoặc chọn mục Game muốn nạp theo nhu cầu
 • Màn hình chỉ dẫn chọn mục “Nạp Vcoin”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng Vcoin cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Vcoin)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Vcoin cho tài khoản

  Bước 2: Sau khi ấn chọn “Nạp Vcoin” -> Chọn “Ngân hàng/Thẻ quốc tế” -> Có 2 cách để lựa chọn hình thức nạp Vcoin này

  - Cách 1: Bạn chọn hình thức thanh toán theo danh sách hàng ngang có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng ngang

  - Cách 2: Bạn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng dọc có có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo hàng dọc

  Bước 3: Sau khi thực hiện 1 trong 2 cách trên để chọn hình thức thanh toán “Ngân hàng/Thẻ quốc tế”-> Nhập các nội dung yêu cầu (những mục có dấu “*” bắt buộc phải nhập thông tin), nếu đã đăng nhập tài khoản VTC Game hệ thống sẽ tự đông nhập phần thông tin Tài khoản, người dùng chỉ cần nhập các thông tin còn lại -> Ấn “thanh toán/hủy”

  Màn hình mô tả sau khi chọn hình thức thanh toán “Ngân hàng/Thẻ quốc tế”và thứ tự các bước thực hiện thanh toán

  Bước 4: Sau khi ấn “Thanh toán”, người dùng kiểm tra xác nhận lại số tiền thanh toán -> điền các thông tin yêu cầu như Số thẻ, Họ tên chủ thẻ và Ngày hiệu lực (các thông tin này người dùng lấy trực tiếp trên thẻ ngân hàng) -> Ấn “Tiếp tục /hủy

  Màn hình mô tả sau khi ấn “Thanh toán” và thứ tự các bước thanh toán bằng “Ngân hàng nội địa”

  Bước 5: Kết quả giao dịch (Phụ thuộc vào kết quả thực hiện của người dùng kết quả giao dịch sẽ hiển thị thông tin Thành công/Thất bại)

Hướng dẫn nạp Vcoin qua hình thức “Tin nhắn SMS”

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn chọn mục “Nạp Vcoin” hoặc chọn mục Game muốn nạp theo nhu cầu
 • Màn hình chỉ dẫn chọn mục “Nạp Vcoin”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng Vcoin cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Vcoin)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Vcoin cho tài khoản

  Bước 2: Sau khi ấn chọn “Nạp Vcoin” -> Chọn “Tin nhắn SMS” -> Có 2 cách để lựa chọn hình thức nạp Vcoin này

  - Cách 1: Bạn chọn hình thức thanh toán theo danh sách hàng ngang có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng ngang

  - Cách 2: Bạn chọn phương thức thanh toán theo danh sách hàng dọc có có hiển thị chi tiết các phương thức thanh toán.

  Màn hình chỉ dẫn chọn phương thức thanh toán theo hàng dọc

  Bước 3: Sau khi thực hiện 1 trong 2 cách trên để chọn hình thức thanh toán “Tin nhắn SMS” -> Chọn nhà mạng -> Chọn gói -> Đọc kỹ các lưu ý về chính sách đối với kênh nạp này -> Ấn “Thanh toán/Hủy”

  Màn hình mô tả thứ tự các bước thực hiện thanh toán bằng “Tin nhắn SMS”

  Bước 4: Sau khi ấn “Thanh toán”-> Kiểm tra giao dịch bao gồm: Sản phẩm được chọn, Giá và Phương thức thanh toán -> Thực hiện 1 trong 2 cách nạp là: Quết QR Code hoặc sọn tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn để tiến hành thanh toán.

  Màn hình mô tả sau khi ấn “Thanh toán”

  Bước 5: Xem nội dung tin nhắn trả về từ nhà mạng để xác nhận kết quả giao dịch.

Hướng dẫn nạp game qua hình thức “Chuyển khoản ngân hàng”

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn lựa chọn biểu tượng game muốn nạp
 • Màn hình mô tả chỉ dẫn chọn mục nạp game “Au Beat – Chạm là mê”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Game)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Game

  Bước 2: Tùy từng game sẽ yêu cầu nhập UID/ID hoặc Server/máy chủ (những thông tin có dấu “*” sẽ bắt buộc phải nhập thông tin)

  Màn hình mô tả nhập nội dung thanh toán

  Bước 3: Chọn hình thức thanh toán “Chuyển khoản ngân hàng” -> Kiểm tra lại gói và số tiền nạp -> Ấn “Thanh toán/Hủy”

  Màn hình mô tả thứ tự các bước thực hiện thanh toán bằng “Chuyển khoản ngân hàng”

  Bước 4: Kiểm tra xác nhận lại các thông tin giao dịch trong 5s hoặc kích ngay vào mục “Tiếp tục” -> Hệ thống tự động chuyển sang bước tiếp theo

  Màn hình mô tả thông báo xác nhận thông tin

  Bước 5: Đăng nhập app Internetbanking trên thiết bị di động -> Quét mã QR để thực hiện thanh toán

  Màn hình sau khi chọn “Thanh toán” để thực hiện quét QR Code để thanh toán

  Bước 6: Kết quả giao dịch (Phụ thuộc vào kết quả thực hiện của người dùng và kết quả giao dịch sẽ hiển thị thông tin Thành công/Thất bại)

Hướng dẫn nạp game qua hình thức “Từ thẻ Vcoin”

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn lựa chọn biểu tượng game muốn nạp

  Màn hình mô tả chỉ dẫn chọn mục nạp game “Au Beat – Chạm là mê”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Game)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Game

  Bước 2: Tùy từng game sẽ yêu cầu nhập UID/ID hoặc Server/máy chủ (những thông tin có dấu “*” sẽ bắt buộc phải nhập thông tin)

  Màn hình mô tả nhập nội dung thanh toán

  Bước 3: Chọn hình thức thanh toán “Từ thẻ Vcoin”-> Nhập số serial và mã thẻ (những thông tin có dấu “*” sẽ bắt buộc phải nhập) -> Ấn chọn “Thanh toán/Hủy”

  Màn hình mô tả các bước thanh toán “Từ thẻ Vcoin”

  Bước 4: Chọn “Thanh toán” để xác nhận giao dịch và xem kết quả giao dịch

Hướng dẫn nạp game qua hình thức “Ví điện tử”

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn lựa chọn biểu tượng game muốn nạp

  Màn hình mô tả chỉ dẫn chọn mục nạp game “Au Beat – Chạm là mê”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Game)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Game

  Bước 2: Tùy từng game sẽ yêu cầu nhập UID/ID hoặc Server/máy chủ (những thông tin có dấu “*” sẽ bắt buộc phải nhập thông tin)

  Màn hình mô tả nhập nội dung thanh toán

  Bước 3: Chọn hình thức thanh toán “Ví điện tử”-> Chọn loại ví thanh toán -> Kiểm tra lại gói nạp và số tiền nạp -> Ấn “Thanh toán/Hủy” :

  Màn hình mô tả thứ tự các bước thực hiện thanh toán bằng “Ví điện tử”

  Bước 4: Tùy từng Ví hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập Tài khoản ví hoặc truy cập trực tiếp vào App ví trên thiết bị di động để quét mã QR hoàn tất thanh toán. Mỗi Ví sẽ có hướng dẫn chi tiết để thực hiện thanh toán.
 • Màn hình mô tả các thông tin đăng nhập Ví VTC Pay để xác nhận tài khoản và tiến hành thanh toán

  Màn hình mô tả mã QR Momo

Hướng dẫn nạp game qua hình thức “Ngân hàng nội địa”

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn lựa chọn biểu tượng game muốn nạp

  Màn hình mô tả chỉ dẫn chọn mục nạp game “Au Beat – Chạm là mê”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Game)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Game

  Bước 2: Tùy từng game sẽ yêu cầu nhập UID/ID hoặc Server/máy chủ (những thông tin có dấu “*” sẽ bắt buộc phải nhập thông tin)

  Màn hình mô tả nhập nội dung thanh toán

  Bước 3: Chọn hình thức thanh toán “Ngân hàng nội địa”-> Chọn ngân hàng -> Kiểm tra lại gói nạp và số tiền nạp -> Ấn “Thanh toán/Hủy” :

  Màn hình mô tả thứ tự các bước thực hiện thanh toán bằng “Ngân hàng nội địa”

  Bước 4: Sau khi chọn ngân hàng thanh toán, người dùng kiểm tra xác nhận lại số tiền -> Điền các thông tin yêu cầu như số thẻ, họ tên chủ thẻ và ngày hiệu lực (các thông tin này người dùng lấy trực tiếp trên thẻ ngân hàng) -> Ấn “Tiếp tục /Hủy”
 • Màn hình mô tả thứ tự các bước thực hiện thanh toán bằng “Ngân hàng nội địa”

Hướng dẫn nạp game qua hình thức “Thẻ quốc tế”

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn lựa chọn biểu tượng game muốn nạp

  Màn hình mô tả chỉ dẫn chọn mục nạp game “Au Beat – Chạm là mê”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Game)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Game

  Bước 2: Tùy từng game sẽ yêu cầu nhập UID/ID hoặc Server/máy chủ (những thông tin có dấu “*” sẽ bắt buộc phải nhập thông tin)

  Màn hình mô tả nhập nội dung thanh toán

  Bước 3: Chọn hình thức thanh toán “Thẻ quốc tế”-> Chọn loại thẻ quốc tế muốn sử dụng -> Kiểm tra lại gói nạp và số tiền nạp -> Ấn “Thanh toán/Hủy” :

  Màn hình mô tả sau khi đã lựa chọn hình thức thanh toán “Thẻ quốc tế”, chọn loại thẻ quốc tế

  Bước 4: Sau khi chọn loại thẻ quốc tế thanh toán, người dùng kiểm tra "xác nhận" lại số tiền -> Điền thông tin thẻ và thông tin thanh toán -> Ấn “Thanh toán/Hủy”
 • Màn hình mô tả các thông tin cần điền để tiến hành thanh toán

Hướng dẫn nạp game qua hình thức “Số dư Vcoin”

 • Lưu ý: Đối với hình thức nạp này, người dùng cần đăng nhập tài khoản VTC ID để tiến hành thanh toán nạp

  Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn lựa chọn biểu tượng game muốn nạp

  Màn hình mô tả chỉ dẫn chọn mục nạp game “Au Beat – Chạm là mê”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Game)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Game

  Bước 2: Tùy từng game sẽ yêu cầu nhập UID/ID hoặc Server/máy chủ (những thông tin có dấu “*” sẽ bắt buộc phải nhập thông tin)

  Màn hình mô tả nhập nội dung thanh toán

  Bước 3: Chọn hình thức thanh toán “Số dư Vcoin” -> Kiểm tra “ Số Vcoin hiện tại” của tài khoản phải lớn hơn hoặc bằng với “Số Vcoin muốn nạp”-> Đủ điều kiện ấn “Thanh toán” -> Không đủ điều kiện quay lại mục “Nạp Vcoin”để nạp thêm Vcoin sau đó tiến hành lại các bước từ đầu.

  Màn hình mô tả sau khi lựa chọn hình thức thanh toán “Số dư Vcoin”

  Bước 4: Sau khi ấn thanh toán, sẽ có thông báo xác nhận mua gói quà thành công
 • Màn hình mô tả sau khi thanh toán thành công

Hướng dẫn nạp game qua hình thức "Tin nhắn SMS"

 • Bước 1: Bạn truy cập website: napthe.vtcgame.vn lựa chọn biểu tượng game muốn nạp

  Màn hình mô tả chỉ dẫn chọn mục nạp game “Au Beat – Chạm là mê”

  Lưu ý: Bạn nên đăng nhập tài khoản VTC Game để đảm bảo nạp đúng cho tài khoản của mình (không yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới nạp được Game)

  Màn hình đăng nhập tài khoản VTC Game để thực hiện nạp Game

  Bước 2: Tùy từng game sẽ yêu cầu nhập UID/ID hoặc Server/máy chủ (những thông tin có dấu “*” sẽ bắt buộc phải nhập thông tin)

  Màn hình mô tả nhập nội dung thanh toán

  Bước 3: Chọn hình thức thanh toán “SMS”-> kiểm tra lại gói và số tiền nạp -> chọn nhà mạng
  -> Chọn gói nạp tương thích với gói vật phẩm đã chọn ở bước 2 -> Đọc kỹ các lưu ý về chính sách đối với kênh nạp này -> Ấn “Thanh toán/Hủy” :

  Màn hình mô tả thứ tự các bước thực hiện thanh toán bằng “SMS”

  Bước 4: Thực hiện 1 trong 2 cách nạp để tiến hành thanh toán (Người dùng có thể quét mã QR code hoặc Soạn tin nhắn theo nội dung hướng dẫn)
 • Màn hình mô tả sau khi ấn “Thanh toán”

  Bước 5: Xem nội dung tin nhắn trả về từ nhà mạng để xác nhận kết quả giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Bạn có thể mua thẻ Vcoin ở đâu ?

Trả lời: Bạn có thể mua thẻ cào Vcoin tại cửa hàng: Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, Co.op mart hoặc các Game Center gần nhất nhé!

Câu hỏi: Nạp bằng hình thức thanh toán nào được hưởng nhiểu ưu đãi nhất khi chơi game của VTC Game

Trả lời: Nạp Vcoin bằng hình thức “Chuyển khoản ngân hàng” để được giảm giá 5%.

Câu hỏi: VTC Game cho phép nạp qua những Ví điện tử nào ?

Trả lời: Hiện tại VTC Game đang cho phép thanh toán qua hầu hết những Ví điện tử đang được cấp phép hoạt động tại Việt Nam như: VTC Pay, Zalo Pay, VNPT Money, Appota Pay, Viettel Pay, Momo, Shopee Pay.

Câu hỏi: VTC Game có cho nạp tiền qua ngân hàng nội địa không ?

Trả lời: Hiện tại VTC Game đang cho phép thanh toán qua hầu hết những ngân hàng nội địa đang hoạt động tại Việt Nam với thao tác vô cùng đơn giản và nhanh chóng.

Câu hỏi: VTC Game có cho nạp tiền thẻ quốc tế không ?

Trả lời: Hiện tại VTC Game đang cho phép thanh toán qua thẻ quốc tế như: Visa, Master Card, JCB, Paypal

Câu hỏi: VTC Game đang áp dụng gói nạp tối thiểu và tối đa là bao nhiêu cho 1 giao dịch ?

Trả lời: Hiện tại VTC Game đang cho phép thanh toán nạp tối thiểu là 10 Vcoin và tối đa là 300.000 Vcoin cho 1 giao dịch.

Câu hỏi: Để đăng nhập website napthe.vtcgame.vn nếu không có tài khoản VTC Game có hình thức đăng nhập nào khác không ?

Trả lời: Ngoài việc đăng nhập website napthe.vtcgame.vn bằng tài khoản VTC Game, người dùng có thể đăng nhập được qua tài khoản Facebook hoặc Google.

Câu hỏi:Website napthe.vtcgame.vn có cho tạo tài khoản mới VTC Game không ?

Trả lời: Website napthe.vtcgame.vn có cho phép người dùng tạo tài khoản mới VTC Game và hỗ trợ cả việc lấy lại mật khẩu của tài khoản VTC Game.

Ngoài những vấn đề trên, để được hỗ trợ thêm các thông tin khác bạn vui lòng truy cập website hotro.vtc.vn

HỖ TRỢ