nạp MUA KEY AGE OF EMPIRES
Tên tài khoản
Chọn phiên bản
Mệnh giá Key
Mã xác nhận

Tiếp tục
MUA KEY AGE OF EMPIRES

Hướng dẫn sử dụng Key kích hoạt trên Steam.
1.Chọn và sao chép (CTRL + C) Key của phiên bản đã mua.
2. Khởi chạy Steam và đăng nhập bằng tài khoản Steam của bạn.
3. Nhấp vào menu “Trò chơi”.
4. Chọn “Kích hoạt sản phẩm trên Steam…” từ menu “Trò chơi”.
5.Đọc thông báo và thực hiên thao tác hướng dẫn sau đó chọn tiếp mục “Tôi Đồng Ý” để kích hoạt Key.
6.Dán (CTRL + V) mã Key vào ô dưới dòng thông báo “Mã sản phẩm” và nhấp vào mục “Tiếp” để thực hiện.
7.Chọn trò chơi và nhấp vào Kết thúc.
8.Bây giờ, bạn sẽ thấy sản phẩm theo đúng Key đã nhập trước đó được thêm vào Thư viện trò chơi của mình và quá trình tải xuống bắt đầu.