nạp SUPERSUS
UID Người Chơi
image
Máy chủ
Tên nhân vật
Gói nạp
Mã xác nhận

Tiếp tục
SUPERSUS
Download

Giới thiệu game
SUSPER SUS - Khi người chơi đăng nhập trò chơi thì sẽ được tham gia vào một phi thuyền gồm 10 thành viên, trong phi thuyền sẽ có 2 nhóm chính là nhóm Phi hành gia và nhóm Kẻ giả mạo phi hành gia. Nhiệm vụ của nhóm:
- Nhóm Phi hành gia sẽ có nhiệm vụ làm các nhiệm vụ cần thiết để sửa chữa phi thuyền, nếu nhiệm vụ của cả đoàn hoàn thành hoặc phát hiện tố cáo hết Kẻ giả mạo thì sẽ giành chiến thắng.
- Nhóm Kẻ giả mạo sẽ làm các nhiệm vụ phá hại phi thuyền như: cắt wifi, tắt điện…và cố gắng hạ gục các phi hành gia mà không để lại chứng cứ và không bị các phi hành gia còn lại phát hiện đảy ra khỏi phòng thì sẽ giành chiến thắng.
Người chơi tham gia game ngẫu nhiên thuộc nhóm nào thì sẽ phải làm các nhiệm vụ tương ứng để nhóm có thể giành chiến thắng trong phóng đấu.